Historie

De naam Everdenberg

De herkomst van de naam Everdenberg is niet helemaal duidelijk. Er zijn een aantal aanwijzingen en namen die mogelijk met de naam verband houden.

De Everdenberg komt voor het eerst in de archieven voor in het jaar 1631. De spelling van de naam luidt dan: Everdenberch. In 1652 komen we een iets andere naam tegen: Evert Claes Denenberch.
Een berg is een hoogte in het landschap, vaak grofzandig en gevoelig voor verstuiving,een soort duin dus. De heidevelden op de woeste gronden werden eeuwenlang immers radicaal afgevreten door de schapen en op veel plaatsen, ook in Oosterhout, kregen we als gevolg daarvan zandverstuivingen.

Deze berg was mogelijk bezit van Evert Aert Denen. Evert was zijn doopnaam (Everhard). Zijn vader heette Aert en zijn familienaam was Denen, een redelijk bekende familienaam in Oosterhout. Latere vermeldingen geven alleen de vorm met de voornaam, Everdenberch.

Dat een berg genoemd wordt naar een persoon of een familie is nogal zeldzaam. De meeste bergen worden genoemd naar planten,dieren of terreinomstandigheden.

Het toponiem Everdenberg treffen we in de Oosterhoutse archieven aan vanaf 1682: ‘aenden Everdenberch’. In de volksmond is het gebied bekend als ‘Eiverenberg’.
Het eerste lid lijkt een persoonsnaam te zijn. Het is echter ook niet helemaal uitgesloten dat een al in 1456 genoemde beemd ‘den Evenberch’ in dit betreffende gebied lag. Deze beemd was in het bezit van Catharinadal dat toen nog in Breda gevestigd was.

‘Even’ slaat op een bepaalde soort haver, eve of evie genaamd, die zelfs op de armste gronden nog wel wil groeien. Maar een beemd waar haver gezaaid zou worden is wel wat vreemd. Er lagen op de Heikant wel beemden. Dat gebied is tenminste tegenwoordig uiterst droog, maar dat kan vroeger wel heel anders zijn geweest.

Onze dank gaat naar de gemeente Oosterhout voor het uitzoeken van deze informatie.