Welkom bij bedrijvenvereniging Everdenberg en omstreken

Begin 2012 is er een nieuw Interim Bestuur aangetreden om de Vereniging Eigenaren en gebruikers Everdenberg een nieuwe impuls te geven. Ontwikkelingen zoals Everdenberg II, de camerabeveiliging op het industrieterrein en de samenwerking met de Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging (BZW) waren directe aanleidingen hiervoor.

Zo is er besloten de bedrijven in de directe omgeving van de Everdenberg (Esdoornlaan, Meidoornlaan, Vuurdoornlaan en Wilhelminakanaal Noord) ook toe te laten tot de vereniging.

Meer leden, meer kracht

Een sterke en omvangrijke achterban zorgt voor een krachtige, gezamenlijke stem naar de gemeente. Vandaar dat wij zo veel mogelijk bedrijven vragen aan te sluiten bij Bedrijvenvereniging Everdenberg. Zo versterkt zowel uw eigen als onze gezamenlijke positie van de directe omgeving. De bijdrage voor dit netwerk bedraagt € 60,- per jaar.

Voor meer informatie of aanmelden kunt u contact opnemen via secretariaat@bveverdenberg.nl